El gat de Schrödinger, l’origen del nostre logo

El gat de Schrödinger, l’origen del nostre logo

Abans de capficar-nos en el món de la física quàntica, voldríem explicar el significat del nostre logo: el gat de Schrödinger.

Temps ha, cap al 1935, el físic alemany Erwin Schrödinger, després de posar en comú nombroses teories amb Albert Einstein, va inventar un paradoxa per exemplificar la superposició d’estats quàntics d’una manera que s’entengui bé.

Imaginem que tenim una capsa infranquejable que es pot tancar hermèticament de manera que no en surt ni hi entra cap so, llum o partícula. Aleshores, hi fiquem a dins una bomba que té un 50 % de probabilitats d’explotar i un altre 50 % de no explotar. Si fiquéssim un gat a dins de la capsa, activéssim la bomba i la tanquéssim, el gat, en aquell moment, abans d’obrir-la, és viu o mort?

La resposta és molt sorprenent: el gat és viu i mort a la vegada fins el moment en què obrim la capsa, quan la probabilitat decidirà quina de les dues opcions és escollida, com fer cara o creu amb una moneda. A això es referia Einstein com a «Déu jugant als daus amb l’univers». Diem que els estats estan combinats fins que el gat entra en contacte amb un observador, que som nosaltres.

A la imatge anterior està representat l’estat quàntic del gat de Schrödinger, una combinació de viu i mort. L’ 1/√2 és l’amplitud de probabilitat, que s’explicarà en un altre article.

Pot semblar estrany i il·lògic, però la física quàntica funciona així: una partícula pot estar en diverses posicions a la vegada, així com excitada i no excitada, entre d’altres. Això és el que anomenem superposició quàntica. És més, les partícules es poden representar com a ones de probabilitat —de possibles estats— mentre no són observades. Aleshores, quan entren contacte amb algun observador, es decideix un d’aquests estats.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *